Søk om plass!

Grashoppene

 I år har me 12 grashopper i barnehagen vår. Det er 6 gutar og 6 jenter i alderen 2-3 år, der det er ca ett år i aldersforskjell på den eldste og yngste.. Dei vaksne grashoppene er Hilde, Anne Bente og Malin. Vi har ein utrolig kjekk, aktiv og sosial gjeng som trives veldig godt i kvarandres selskap og leik. 

 

I kvardagen likar vi å dela gruppa i smågrupper. På den måten er vi meir sikra at vi ser alle barna og at ikkje nokon fell utfor. Ungane får og ein mykje bedre og rolegare leik når dei er delt inn i mindre grupper. 

Romma som me disponerer er tilrettelagt for tumleplass, men og bord aktivitetar, rolleleik og konstruksjonsleik. Det er mange krokar slik at det er gode muligheitar for leik.

 

Barnehagen jobbar med "Være sammen" som er eit kompetansehevings prosjekt for barnehager og skoler. Det å være den autoritative vaksne, vil sei at vi er tydelige for barna og at me vaksne setter like grenser. Dette skal være lettare for barna å forholde seg til. Forskning seier at barn som møter autoritative vaksne som er varme og grensesettjande blir den beste utgåva av seg sjølv.

 

Gruppa vår likar seg godt både ute og på tur. Det å kunne boltre seg ute i naturen i frisk luft er noko vi syns er både viktig og deilig. Vi disponerar bussen vår ein dag i veka og vi kjører både korte og litt lengre turar. Vi er så heldige at vi får disponere gården til Anne Bente på Fjellgardane. Her er det både kjekke turstiar oppover fjellet, gøye akebakker på vinteren, og ikkje minst så får vi besøke både lam og sauer <3  Barnehagen har eigen leirplass i skogen like ved, der likar vi oss veldig godt. Der har vi mange kjekke naturleikar som klatretau, reile, hengekøye, gapahauk, balansestokk og mykje meir som gir barna gode motoriske utfordringer/opplevelsar

 

 mvh Hilde, Anne Bente & Malin

 

Kva er goy

 

 

 

Det har jeg aldri prøvd,

så det kan jeg sikkert klare!

                                    -Pippi

 

 

Kine Dommersnes

Pedagogisk leiar

Audhild Sørensen

Pedagogisk medarbeidar

Mia Grov

Pedagogisk medarbeidar