Søk om plass!

Grashoppene

Grashoppene er ein aktiv og fin gjeng med 17 barn, 7 gutar og 10 jenter, dei fleste av barna er 3 år, men me har også to barn som fyller tre år etter nyttår. Me er tre vaksne som starta saman på gruppa no i haust. Både nokre av barna og oss vaksne er nye, men me har funne oss godt til rette allereie og gleder oss til å verte betre kjent.

 

Grashoppene liker seg godt ute, og med tiltaka knytt til smittevern og Covid-19 passar det svært bra. Storparten av dagane er me ute og slik vert det nok ut over hausten også. Sandkassen er ein kjekk møteplass og leikearena for grashoppene, her lager dei mat, baker kaker, serverere kaffi og brus og ikkje minst utforskar dei å byggje hus og tårn. Å leike med vatn er ekstra kjekt, saman med sand og gras kan ein trylle fram dei lekraste rettar. Regnar det kan dei hoppe i søledammane og kjenne glede over vatnet som treff både seg sjølv og andre. Grashoppene likar å leike og det å leike fleire i lag er spennande. Me kan sjå leiken flytta seg ut over eit stort område, nokre fell frå og andre kjem til. Dei utforskar og dei utfordrar leiken og det sosiale samspelet saman. Den motoriske leiken står sterkt, det vert mykje springing, hopping, balansering, dei jagar og fangar kvarandre med stor iver og glede. Dei trives saman i leik og det er i leiken me veit dei utviklar seg og lærer. Me vaksne støttar og føl opp der me ser dei treng det, både i leiken og elles. Me ynskjer at alle barna skal kjenne seg inkludert og verdsett i barnegruppa vår.

 

Me vil dele oss i to grupper på turdagane og gå tur i nærområdet. Det vert både turar til museet, museumsparken og til skogen. Turane blir ikkje nødvendigvis så lange, me er meir oppteken av å vere på tur og utforske undervegs. Leik i naturen og i skogen stimulerer og utfordrar heile barnet, ein spennande leikearena året rundt.

Den gruppa som ikkje er med på tur har språkleik inne på rommet vårt, her vil me lese bok, teikne, lytte til lydbok, synge og snakke saman. Med ei stor barnegruppe er det kjekt å kunne dele oss i mindre grupper og slik komme tettare på kvarandre.

 

Elles i veka deler me oss i mindre grupper og leikar både inne og ute. Grashoppene likar å tulle og tøyse, syngje, lytte til forteljingar og eventyr, dei gleder seg over å være saman og å være i leik. Rolleleiken ser me utviklar seg og særleg familieleiken er spennande. Me gler oss til å utforske kvardagen saman med desse 17 kjekke barna, me kjem til å oppleve mykje saman ogtil å lære mange nye ting.

Kva er goy

 

 

 

Det har jeg aldri prøvd,

så det kan jeg sikkert klare!

                                    -Pippi

 

 

Linda Amundsen Rogne

Pedagogisk leiar

Mari Brattabø Hope

Pedagogisk leiar

Hilde Nysæter

Barne- og ungdomsarbeidar