Åpningstider

Ås barnehage er open frå kl. 06.30 – 16.30.

 

Barnehagen er open på kvardagar. Nyttårsafta og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.30. Julafta er stengt.

 

Barnehagen er stengt 5 dagar pr. år til planlegging for personalet. Det vert ikkje fråtrekk i foreldrebetalinga for desse dagane.

 

Alle born skal ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen held stengt 2 veker i juli, fortrinnsvis dei 2 siste vekene. Barn som skal over i skulen, eller som av andre grunnar sluttar pr. 14.08., må ha avvikla sine fire ferieveker før barnehageåret er omme.