Foreldrerepresentantar 2019/2020

 

 

 

 

Då har me fått nye foreldrerepresentantar til barnehagen. Ragnhild Valvatne Gavshon og Knut Marius Sundt vart hovudrepresentantar frå foreldrerådet, valgt av foreldra på foreldremøtet no i september.

 

 

Har de saker de ynskjer dei skal jobba med er det berre kjekt med innspel. Det kan til dømes vera forslag til arrangement, saker de synest er vanskeleg å ta opp med personalet direkte eller spørsmål rundt organiseringa i barnehagen.

 

Hovudoppgava deira er å vera talerøyr for foreldra inn til leiinga i barnehagen. Dei deltek på samarbeidsutval, kor til dømes årsplan vert vedteke. Dei har også ein mulighet til å snakka foreldrene si sak om det vert gjort endringar i vedtekter.

 

Ta gjerne kontakt,

det skal vera lav terskel og ingen saker er for små!!

  

                                                                               

Ragnhild Valvatne Gavshon

Tlf: 92 29 66 79

ragnhild.gavshon@gmail.com

 

Knut Marius Sundt

Tlf: 90997976

knutmarius@gmail.com