Søk om plass!

Humlene

Humlene er i år ein gjeng på 9 barn, fire jenter og fem gutar.

Me brukar seinsommaren og tida utover til å bli godt kjent, der me jobbar for å få gode relasjonar mellom barna, og mellom barna og dei vaksne.

Det er viktig for oss at barna får ein god og trygg start på barnehageåret, og at foreldra kjenner seg trygge på at barna blir godt ivaretatt her hos oss.

 

Me kjem til å vera mykje ute, då brukar me uteområdet vårt i barnehagen og går tur i nærmiljøet. Etterkvart kjem me og i gang med ulike aktivitetar, korte samlingar med sang og musikk, formingsaktivitetar og eksperimentering/utforsking.

 

Me gledar oss til å ta fatt på året saman med barna.

 

 

- Marte, Jill og Audhild

Kva er goy

 

 Det er kjekt...

- med såpebobler

- å plaske i dammen

- å synge

- å krype, klatre, rutsje og hoppe

 

Marte Michelsen

Pedagogisk leiar

Nazia Ibrahim

Pedagogisk medarbeidar

Audhild Sørensen

Pedagogisk medarbeidar