VÅR VISJON OG VÅRE MÅL

Vår visjon: 

Barna forlet barnehagen godt rusta for framtida.

 

Våre overordna verdiar

  • Respekt og omsorg for andre.
  • Lyst til å læra.
  • Tru på seg sjølv.
  • Sosial kompetanse.

 

Våre mål er:

  • Barn har medverknad på eigen kvardag.
  • Felles fokusområde for heile barnehagen.
  • Tid og rom for leik.
  • Leikekloke vaksne.

Litt om dagane våre

Me lika tur i nærmiljøet vårt, både til fots og med barnehagebilen vår. Barnehagen ligg flott til

med skogen som nabo, me har vår eigen leirplass, og me har Sunnhordlandstunet ikkje så langt borte. Barnehagebilen nyttar me kvar dag, og dei eldste gruppene har den fast på sine dagar. Av sikkeheit er det barna som er fylt fire år som får tilbodet om å vera med. 

 

Barnehagen har fått ny fin fasade, eit eige veksthus der me kan leike, byggje, og plante planter. Me fekk for ei kort stund sidan nytt klatrestativ, som er svært kjekt for dei yngste barna, då dei klarar å meistre mykje av utfordringa med klatringa sjølv. Skogen og den store fotballbanen nyttar me til leik veldig ofte. 

 

Me er heldige så har ei i personalgruppa som har gard, -noko som gir unike moglegheitar til å komma tett på gardslivet. Om våren får barna sjå og klemme på nyfødde lam, dei får sjå store traktorar, kjenne på lukter, og om vinteren får barna aka i dei kjekkaste bakkane. 

 

Barnehagen har sidan 2013 hatt eit samarbeid med Barnas turlag. Formålet deira er å stiumulera til sikkert og miljøvennleg friluftliv for alle. I barnehagekvardagen vår nyttar me høva til å bli betre kjende med mange av dei flotte turløypene turlaget har laga til, og me håpar det gir inspirasjon til å utforske turløypene i saman med familie og vener. 

Middagsmeny

Denne menyen går over 2 månader og rullerer.

 

# Fiskekaker med kokt potet, brun saus og dampa grønnsaker.

# Lapskaus m/kjøtt eller pølse og diverse grønnsaker. Serveres med brød.

# Fiskegrateng m/fullkorn makaroni og urte saus. Serveres med råkost.

# Kylling gryte m/ulike grønnsaker. Serveres med ris.

 

# Laksefilet m/potet og dampet grønnsaker.Serveres med rømmesaus.

# Pølse/skinke grateng. Serveres med salat og kvitløk dressing.

# Fiskekaker m/båtpoteter, salat og urtedressing.

# Kyllingkjøttboller med heimalaga tomatsaus, pasta og grønnsaker.

 

I tillegg får barna servert graut, supper og ostesmørbrød.

Det kan bli avvik på meny undervegs

Å vera saman med oss

                   

I barnehagen hos oss har me skjerma småbarnsgrupper. Bygget er utforma slik at dei yngste barna har leike -og grupperom adskilt frå resten av barnehagen. Dette gir gode høver til å gi barna ro, omsorg og tryggleik. 

 

Ås barnehage er eigd av arbeid- og inkluderingsbedrifta Opero. Opero har fleire avdelingar, deriblandt mekanisk på Heiane, ei dataavdeling, og to kantiner. Opero har i oppgave å hjelpa personar som har stått utanfor arbeidslivet ei stund tilbaket i ordinært arbeid. Jobbsøkarane har ulike ufordringa, men hovudmålet er å dei gi meistring, og la dei kjenne på kjensla av å ha ein fast stad å gå, ein stad med gode relasjonar i møta med store og små. 

 

I barnehagen har me ei fast ordinær bemanning, der deltakerane kjem i tillegg som vaksne på gruppa. Me har seks aldershomogene grupper, det er; marihøne og humle som er nede. Oppe er det tusenbein, grashoppe, tissemaur og sommarfugl.