Trygge omgivnader

Hos oss har me skjerma småbarnsgrupper. Bygget vårt er utforma slik at dei yngste borna har leikerom og grupperom adskilt frå dei andre gruppene. Her har me større mulighet til å gi bona den omsorgen og tryggleiken dei treng i starten for at dei skal bli trygge på seg sjølv og omgjevnadane. 

 

Vår barnehage er eigd av arbeid- og inkluderingsbedrifta Opero. Denne bedrifta har fleire avdelingar deriblandt mekanisk på Heiane, data-avdeling, me driv to kantiner pluss at me leiger ut folk til andre kantiner på øya. I tillegg har me jo barnehagen vår då sjølvsagt. Opero har i oppgave å hjelpa personar som har stått utanfor arbeidslivet ei stund, tilbaket i ordinært arbeid. Jobbsøkarane våre har ulike ufordringar, ofte er det helsa som har hindra dei arbeid ei tid. Me vil prøve å bygge dei opp slik at dei kan kjenne på at det å ha noko fast å gå til, det å møta vaksne og born som er glade for å sjå dei på morgonen kan auka livskvaliteten betydeleg.

 

Dette betyr for oss at me får fleire vaksne tilstades for borna i kvardagen. Me har ei ekstra hand til borna på tur, eit ekstra fang om borna blir lei seg, ein ekstra vaksen i garderoben som kan hjelpa med den vanskelige strikken. I barnehagen har me ei fast ordinær bemanning, i tillegg kjem deltakerane. Unntaka kan vera i sjudomsperiodar at lærlingar og personar me meiner er kvalifiserte til det blir brukte til vikar.