Foreldrerepresentantar 2021/2022

 

Foreldrerepresentantane til barnehagen er Liv Kristin Våge og Chris Andrè Elvik. Har de saker de ynskjer dei skal jobba med er det kjekt med innspel. Det kan vera forslag til arrangement, saker de synest er vanskeleg å ta opp med personalet direkte, eller spørsmål rundt organiseringa i barnehagen.

 

Hovudoppgava deira er å vera talerøyr for foreldra inn til leiinga i barnehagen. Dei deltek på samarbeidsutval, kor til dømes årsplan vert vedteke. Dei har også ein mulighet til å snakka foreldrene si sak om det vert gjort endringar i vedtekter.

 

Ta kontakt med:  

 

Liv Kristin Våge 91552019

livkristinvaage@gmail.com

 

Chris Andrè Elvik 97871988

chris.a.elvik@gmail.com