Søk om plass!

Marihønene

Marihønene er ei gruppe på 9 barn og tre vaksne. No i vår er dei 6 jenter og 3 gutar der dei fleste er fødd i 2022. Me er ein god gjeng som har vore saman heile hausten, men og nokre som starta no rundt årsskiftet. Marihønene er på same alder og me ser dei trivest godt i barnehagekvardagen sin og saman med kvarandre. Det er sjølvsagt mykje nytt for desse minste, me i barnehagen ynskjer å legge til rette for trygge og gode dagar saman med barna slik at dei kan oppleve alt dette nye på ein best mogeleg måte.

 

Marihønene og Humlene har eigen base nede i kjellaren, her har me god plass med eigne grupperom og eit stort fellesrom. På den måten er me meir skjerma frå resten av barnehagen og kan legge godt til rette for dei yngste barna. Det er eit tett samarbeide mellom Marihønene og Humlene, me er mykje saman og vert godt kjent både små og store. Det er også eit eiget uteområde knytt til vår base, her har me god oversikt og kan legge til rette for leik og utforsking tilpassa dei små. Skogen er tett på barnehagen vår og me kjem til å bruke mykje tid der, tid til utforsking og oppdaging. Om me vil kan me leike inne på uteområdet til dei store, der vert me godt tatt imot både av små og store. Det er stas å møte barn, både søsken, kjente og bli kjent med nye venner.

 

Fokus dette fyrste året i barnehagen vil i stor grad vera tilvenning og trygging. Ny kvardag i barnehagen saman med mange fyrstegongs erfaringar.  Me vil bygga trygge og gode relasjonar mellom barn-barn og mellom barn-vaksne. Me er på golvet saman med dei og er tett på barna i leik og samspel. Slik kan me verte kjent, lytte til det dei utrykker og støtte dei til utvikling. Me er ladestasjonar for barna våre og vil vera ein trygg base. Ein trygg base som gjer dei rusta til å utforske og utvikle seg best mogeleg. Me vil bruke tid på å vere saman og dele dagar med innhald.

 

Å leike ute er kjekt, spesielt når det er fint ver, men me trivest også ute dei dagane me har vanleg vestlandsver. Då kan me mellom anna leike og sutle med vatn, hoppe i søledammar, grave og styre med sand og stein. Ute i barnehagen har me to nye klatrestativ, bil, båt, sandkasse og mykje meir. Leirplassen i skogen ligg også i nærområdet vårt og her er det stas å utforske og leike. Me kjem også til å nytte oss av det fine uteområdet borte ved Sunnhordaland museum, ein liten spasertur frå barnehagen.


Marihønene elskar song og musikk, dans, klatring, hopping og aktivitet som møter heile barnet, der dei kan bruke heile seg og vere fri. Dei har mykje dei skal lære og finne ut av -med jamaldringar skal dei få utforske, utvikle og oppdage verden saman

Kva er goy

 

 

 

     Dette er kjekt: 

    - Såpebobler

    - Musikk, song og dans

    - Utforske og oppdage både inne og ute

   

 

 

Vigdis Kippersund

Pedagogisk leiar

Jessica Hauan

Fagarbeidar

Nazia Ibrahim

Pedagogisk medarbeidar