Jobb hos oss

 

Me vil ha behov for vikarar til barnehageåret 2022/23 , -både av assistentar og pedagogar.
Send oss ein e-post på post@aasbarnehage.no om du tenkjer du har eigenskapar me i Ås kan få lov til å dra nytte av.