Jobb hos oss

Me vil ha behov for vikarar til barnehageåret 2023/24 , -både av assistentar og pedagogar.

Send oss ein e-post på post@aasbarnehage.no om du tenkjer du har eigenskapar me i Ås kan få lov til å dra nytte av.