Søk om plass!

Tusenbein

Det er mykje spanande som skjer i denne alderen og utviklinga går fort! Språket byrjer å kome for fult og dei mestrar stadig meir sjølv.

Dei leikar meir saman no, i staden for ved sidan av kvarandre slik som er meir typisk for 1-åringen. Alt frå gryande rolleleik og rolige bordaktivitetar til full boltreleik og springing er vanleg i løpet av ein dag.

 

Denne barnegruppa trives skikkelig godt ute. Dei vil gjerne leika ute i all slags ver. Sandkasse, grøne kassar, bil, båt og leikeapparatene våre er populære. Dei brukar heile uteområdet i barnehagen og utforsker.

Me tek gjerne samlingstunda vår og andre «inneaktiviteter» med oss ut. I samling er sangkort veldig populært. I tillegg fortel me enkle eventyr og har starta med litt høgtlesing i samlinga vår.

 

Me går på turar i nærområde. Leirplassen vår i skogen og museumsparken er veldig populære plassar! Me leiker med det som me finner i naturen og får god trening i ulendt terreng. På lengre turar bruker me vogner og på kortare turar går barna sjølv. 

 

Me ser skikkeleg fram til eit kjekt barnehageår saman med desse kjekke tusenbeina!

 

 

Kva er goy

- Sølepyttar

 

- Å le saman med ein ven

 

- Å klare sjøl!

 

 

 

 

Anette Hansen Bjerkeset

Pedagogisk leiar

Ingrid Nysæter

Barne- og ungdomsarbeidar

Audhild Sørensen

Pedagogisk medarbeidar