27.11.2023

Hendingar i Desember:

5- Nissefest

13- Luciadag- 4 åringane går i tog.

20- Julebord for barna. 

13.06.2023

Sommarbarnehage

Sommarbarnehage.
Frå måndag 3. juli har me redusert opningstid i barnehagen. Barnehagen er då open frå kl. 7.30- 16.00
I sommarbarnehagen har me ulike temaveker:
Veke 27 er forskarveke.
Veke 28 er vatnleik.
Veke 29 og 30 er barnehagen sommarstengt.
Veke 31 er Sjørøvarleik
Veke 32 er tradisjonsleik.


Måndag 14. august har barnehagen planleggingsdag.-Nytt barnehage år startar tysdag 15. august, -då ønske me velkommen til nye barn ,og til barna me alt kjenner i frå før!