Å vera liten hos oss

                                                     

                    

 

Me har skjerma småbarngruppe. Bygget vårt er utforma slik at dei yngste barna har leike -og grupperom, nede i første etasjen, åtskilt frå resten av barnehagen. Dette gir gode høve til å gi ro, omsorg og tryggleik. Me har fokus på ei trygg tilvenningstid der me skal bli godt kjent med kvarandre. 

 

Ås barnehage er eigd av arbeid- og inkluderingsbedrifta Opero. Opero har fleire avdelingar, -det er mekanisk på Heiane, ei kontor og IKT avdeling, og to kantiner. Opero hjelper personar som har stått utanfor arbeidslivet tilbake i ordinært arbeid. Det vil sei at me i periodar har jobbsøkarar her i barnehagen hos oss.

I barnehagen har me ei fast ordinær grunnbemanning med pedagogar, fagarbeidarar, og pedagogiske medarbeidarar. Me har eigen kokk som er utanom den ordinære grunnbemanninga. Jobbsøkarane kjem i tillegg til dei vaksne som er på gruppa.

 

Me har seks aldershomogene grupper; nede er det marihøne og humle. Oppe er det tusenbein, grashoppe, tissemaur og sommarfugl. Me er delt i gruppene store delar av dagen. Alle gruppene har ei samarbeidsgruppe som ein ved ulike høve samarbeida saman med. Dette gjer at barna blir kjend med personalet på tvers av gruppene.