Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl og mange fleir plassar. 

Me er og så heldige at me får gå på gårdsbesøk hos Anne Bente og Sissel. 

Spanande nærmiljø

Museet, leirvik båthavn, vår eigen leirplass, skogen, fotballbane og ballbinge i gåavstand!

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Kom å bli kjend med oss

10.02.2017

Tysdag 21.februar kl. 9:30-11:00 skal me opna barnehagen for deg som er usikker på kva barnehage du skal velja.Velkommen innom til oss.

Fleire nyheter