Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl og mange fleir plassar. 

Me er og så heldige at me får gå på gårdsbesøk hos Anne Bente og Sissel. 

Spanande nærmiljø

Museet, leirvik båthavn, vår eigen leirplass, skogen, fotballbane og ballbinge i gåavstand!

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Planleggingsdag

14.11.2019

Den 14. og 15. november har barnehagen planleggingsdag. Desse dagane skal me få besøk av to damer som skal halde kurs om leikemiljøet. Me håpar på to lærerike og inspirerande dagar:)


Fleire nyheter