Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl og mange fleir plassar. 

Me er og så heldige at me får gå på gårdsbesøk hos Anne Bente og Sissel. 

Spanande nærmiljø

Museet, leirvik båthavn, vår eigen leirplass, skogen, fotballbane og ballbinge i gåavstand!

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Forut aksjon

24.10.2019

Med forut barneaksjon blir barnehagen kjent med barn frå ein anna kultur. Torsdag 24.10.19 inviterer me foreldre og besteforeldre på besøk til barnehagen. Her viser me litt frå prosjektet og samler inn penger til Forut barneaksjon.

Les gjerne meir på...

Fleire nyheter