Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl...

Gårdsbesøk hos Anne Bente og Sissel, fast besøk hjå dei gamle på Knutsaåsen.

Spanande nærmiljø

Museet, leirvik båthavn, vår eigen leirplass, skogen, fotballbane og ballbinge i gåavstand!

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Kom å bli kjend med oss

10.02.2017

Tysdag 21.februar kl. 9:30-11:00 skal me opna barnehagen for deg som er usikker på kva barnehage du skal velja.Velkommen innom til oss.

Fleire nyheter